لوډر انځور
د ساحې پوښی

ډلو

تاسو د ګروپونو لټون کوئ: Dev-Edu

د دې لپاره د وسیلو (وغيره) پراختیا: زده کړه (د آټیسټیک اشخاصو او د هغوی والدینو) [دیو - ادو]

دوی له موږ سره مرسته کوي

څنګه پوهیدلو لپاره لوګو کلیک وکړئ