لوډر انځور
د ساحې پوښی

ډلو

تاسو د ګروپونو لټون کوئ ټلواله | اصلي فلم (FR)

په عموم کې د آټیسټیک خلکو نقش ، برخه اخیستل او تصدیق کول [ارګ اوټ | ټلواله | فلم]

دوی له موږ سره مرسته کوي

څنګه پوهیدلو لپاره لوګو کلیک وکړئ