لوډر انځور
د ساحې پوښی

ډلو

تاسو د ګروپونو لټون کوئ د آستانستان.آور | S020000 (INT)

د استانستان.org لپاره د کاري ډلو (د آټستان ډیپلوماتیک سازمان): ځانګړې پروژې [ارګ - اوټ | د آستانستان.آور | S020000]

دوی له موږ سره مرسته کوي

څنګه پوهیدلو لپاره لوګو کلیک وکړئ