لوډر انځور
د ساحې پوښی

ډلو

تاسو د ډلو لټون کوئ: ټګول شوی: Reg-CD (RD کانګو)

ډلې په سیمه کې: د کانګو دیموکراتیک جمهوریت (DRC)

دوی له موږ سره مرسته کوي

څنګه پوهیدلو لپاره لوګو کلیک وکړئ