لوډر انځور
د ساحې پوښی

ډلو

تاسو د ګروپونو لټون کوئ: ریګ - ری (پخلاینه)

ډلې په سیمه کې: روزنه

دوی له موږ سره مرسته کوي

څنګه پوهیدلو لپاره لوګو کلیک وکړئ